English

Cooll Sustainable Energy Solutions

Cooll werkt aan een duurzame oplossing voor het koelen en/of verwarmen van gebouwen, zonder verbruik van elektriciteit, voor een concurrerende prijs. De kernaktiviteiten van Cooll zijn: Onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van een thermisch aangedreven warmtepomp. De markt waarop Cooll zich op dit moment richt is de Nederlandse en Duitse markt voor duurzame energiesystemen, bijvoorbeeld aangedreven door zonnecollectoren of restwarmte.

Daarnaast verricht het team van Cooll op projectbasis R&D aktiviteiten voor de high-tech space industrie, met name op het terrein van thermisch aangedreven cryogene koelsystemen. Dergelijke koelers worden toegepast voor het trillingsvrij koelen naar zeer lage temperaturen van infrarood detectors en andere hoogwaardige electronica.

© 2024 Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.