English
Koeling en airconditioning is wereldwijd verantwoordelijk voor minstens 10% van het elektriciteitsverbruik en draagt daarmee significant bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De markt voor koelsystemen groeit bovendien enorm waardoor dit percentage alleen maar groter wordt. Koelsystemen vragen veelal schaarse en dus dure elektriciteit tijdens de piek-uren. Interessant hierbij is dat de koel-vraag op veel plekken op de aarde ongeveer gelijk stijgt met de lokale zon-instraling. Een zon-aangedreven koelsysteem is dan ook een logisch concept. De warmtepomp van Cooll kan worden aangedreven door warmte van relatief eenvoudige en goedkope zonnecollectoren (niet te verwarren met zonnecellen die stroom opwekken), het is dus een thermisch aangedreven koelsysteem. Als alternatief kan ook afvalwarmte van bijvoorbeeld (kleine) energiecentrales worden gebruikt. Het systeem is goed bruikbaar in Nederland maar biedt natuurlijk vooral toepassingsmogelijkheden in warme landen. Ook voor ontwikkelingslanden is het een ideale oplossing om bijvoorbeeld een afgelegen ziekenhuis te koelen.
© 2024 Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.