English

Cooll is een innovatief spin-off bedrijf van de Universiteit Twente, gevestigd te Enschede. Cooll is in 2009 opgericht na een uitgebreide haalbaarheidsstudie. Initiatiefnemer Johannes Burger heeft sinds midden jaren 90 aan de UT gewerkt aan innovatieve koelsystemen, ondermeer in opdracht van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Mede-iniatiefnemer Stefan van Uffelen Uffelen is tevens werkzaam voor de World Business Council for Sustainable Development, en was tot 2014 directeur van de Dutch Green Building Council, een succesvol initiatief om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te bevorderen. Derde mede-iniatiefnemer is Robert Jan Meijer, die zich samen met Johannes, Bart Custers en Wietse Offringa voltijds richt op de ontwikkeling van de technologie. Marco Stempher werkt voor Cooll als ervaren engineer uit de koeltechnische sector. Cooll werkt nauw samen met enkele groepen van de Universiteit Twente, onder andere met de vakgroep ’Energy, Materials and Systems’ van professor Marcel ter Brake. Vanaf medio 80-er jaren heeft Marcel ter Brake zich ontwikkeld tot een internationaal expert op het vlak van koeltechnieken. Hij is (mede-) auteur van een groot aantal publicaties, merendeels over cryogene koeltechniek. Cooll werkt nauw samen met een groot aantal high-tech bedrijven in binnen- en buitenland. Verder wordt de business development van Cooll ondersteund door een netwerk van ervaren professionals rondom het team van Cooll.

© 2024 Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.